Advanced Search in Share.TEC

 
 

For explanations about the categories available here, click on the HELP tab at the bottom of the page.

Име на лицето, или хора, които първоначално са създали ресурса
Тип на цифрово съдържание
Това посочва дали ресурсът е бил проектиран и структуриран изрично за употреба в даден процес на обучение, а също така изразява (когато е приложимо) вида на структурата.
Неструктуриран педагогически тип
Опции за описание на ресурс, ако не е изрично предназначен за образователна цел. Изберете най-много 5 позиции.
Ако искате да включите / изключите една или повече елементи от своя избор, натиснете и задръжте Ctrl бутона, и след това изберете елементи.
Образователна институция
Определяне на ресурса дали е подходящ за определена образователна институция.
Основни умения
Образователно ниво
Образователно ниво, за което ресурсите могат да бъдат приложени в учебната практика.
Учебна област
Основните области, за които се отнася ресурса.
 

Влез или се Регистрирай.

Заявка за нова парола?