Advanced Search in Share.TEC

 
 

For explanations about the categories available here, click on the HELP tab at the bottom of the page.

Personens eller personernas namn som skapat resursens original
Digital innehållstyp
Här förklaras om en resurs uttryckligen har designats för att engagera användaren i en lärandeprocess( även strukturtyp).
Icke-pedagogisk struktur
Alternativ för beskrivnings av en resurs om den INTE uttryckligen har designats för undervisningsändamål. Välj max 5 objekt.
Om du vill inkludera/exkludera en eller flera objekt från ditt val, tryck och håll ned Ctrl knappen och klicka på objekten.
Lärosäte
Undervisningsmiljö som resursen kommer från eller är lämplig för. Välj max 3 st.
Allmäna färdigheter
Undervisningskontext
Anger nivån för vilken grad av nytta som resursen kan tillämpas i praktiken
Kunskapsområde
Dessa allmäna ämnesområden har resursen att göra med
 

Logga in nedan eller Registrera dig.

Begära ett nytt lösenord?